Gelukkige Slaven zijn de grootste vijanden van de vrijheid. terug

Hannie B:
Vrienden, oud vrienden en ander volk,
De eerste foto's zijn binnen en de eerste reacties. Vandaag hebben we een beginnetje gemaakt op de website en dat kan groeien. Als iedereen die geweest is een lijstje inlevert met wat er zo leuk was aan deze ontmoeting of juist niet en wat voor nieuwtjes je hebt gehoord, komt alles goed.
Zo vertelde Fred (Freak) dat hij de tekst in rode letters op de mensa heeft geschilderd: "Gelukkige slaven zijn de grootste vijanden van de vrijheid." En ik maar denken dat onze jongens van de Kinsbergen dat hadden gedaan.

Frank L schreef:
Ik weet niet. Ik heb zelf de tekst "gelukkige...etc" niet op de mensa gezet, maar ik weet toch zeker dat er een paar kinsbergiaanse types waren (Niek, Paul B, ...) die soms 's avonds om zeg 12:00 binnenkwamen na plak/schilderactie. Volgens mij heb ik de plak wel eens zien geroerd. Er stond ook nog een "piece" op die parallelstraat "achter" de Kinsbergen.
Fred B verschijnt nadat mijn Harley klaar is. Hij werkt dan aan zijn eertse "chopper". Ik heb hem met mijn Harley nog eens gesleept dwars door de stad naar Woensel. Hij was jonger en in het proces van transformatie (woonde nog bij zijn ouders, dacht ik) naar Fred Freak. Ik vind het al met al onwaarschijnlijk dat hij de tekst heeft aangebracht, en suggereer eerder dat hij zich deze anekdote aangemeten heeft.
Maar wie weet, het wordt tijd dat de waarheid aan het licht komt!

Fred l schreef:
Het was geweldig. Ik zou graag ook een adressenlijst willen hebben. Ik heb nog een nieuwtje over Henk W, en wil je in verband daarmee nog een artikel uit de Terts van het Vredescentrum TU/e opsturen (als je ook een postadres hebt). Hij heeft namelijk in februari 2004 daarvoor gesproken (over Noord-Korea), en staat met foto en al in dit blaadje. Hij memoreerde daarbij uitgebreid de ondertussen roemruchte leus (staat ook in het krantje).
Laat mij gedacht hebben dat Niek V deze leus heeft opgeschilderd. Blijkbaar wordt de beroemde leus geclaimd door verschillende groeperingen! Het zou interessant zijn om de waarheid te weten te komen. Ik probeer nog te achterhalen via dit Vredescentrum hoe het nu met Henk W zit.
Uit het artikel blijkt dat hij toentertijd een vreemd idee had omtrent wat er zich achter de muren van de TH afspeelde.....
Hartstikke bedankt voor het organiseren, dat moet een heel werk geweest zijn (en ook een heel gepuzzel om al die adressen te vinden, neem ik aan).
Fred (Fredje politiek, niet Fredje freak)

top

Hannie B:
Dag Fred (politiek)
Jij bent nu de tweede die zegt dat het Niek was die de Gelukkige slaven heeft geschilderd.
Volgens Maarten was er een grote groep bij betrokken. Hij zegt dat hij op de uitkijk heeft gestaan en met ladders heeft gesjouwd. Het lettertype is van Niek. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken.

Fred schreef
Beste Hannie
Bedankt voor de lijst
Ik kan hem aanvullen met het adres van Henk W, dat ik via het Vredesbureau heb gekregen.
Hij heeft gesproken in Eindhoven op 13 februari 2003. We hopen allemaal dat hij nog leeft, maar hij lijkt nu wel wat op Schroedinger's kat (vraag maar aan een natuurkundige wat dat is, die sierde de kaft van het collegedictaat Quantummechanica en was levend en dood tegelijk).
De 'Vredes terts periodiek' van oktober 2003 zal ik je opsturen.
Er schijnt zich nog een conflictje met Henk voorgedaan te hebben toen men de passage over de roemruchte leuze niet in de Terts wilde opnemen, gelukkig is dat toch gebeurd. Daar staat nog een foutje in: de leus is niet verweerd door onverschilligheid, maar is er door een schoonmaakbedrijf afgehaald (na vele jaren). Ik dacht, toen dit gebeurde, nog aan de symbolische waarde: er zouden nu andere, hardere en zakelijker, tijden aanbreken. Niemand kon de waarde en historische strekking van de leus nog interesseren. Overigens interpreteer ik de leus heel anders dan Henk W doet: weten hoe de wereld om ons heen in elkaar zit (beta studie) zie ik allerminst als gelukkige slavernij. 'Oranje' naar het kampioenschap schreeuwen bij de buis met een goudgele rakker binnen handbereik, komt eerder in die richting.
Hoewel ik Henk niet of nauwelijks persoonlijk ken, ben ik benieuwd hoe het met hem is, en wens ik hem het beste toe.
Groetjes,
Fred (politiek)

top

Henk Wubbe (publicist) schrijft:
in de Nieuwsbrief Vredescentrum TUE; jaargang 12,nr.36, oktober 2003,
Citaat uit tekst en lunchlezing van Henk op de TH op 13 februari 2003: De nucleaire ontwikkelingen in Noord-Korea.


Gelukkige Slaven (…)
Mijn verhaal begint niet ver weg in Korea of de Verenigde Staten, maar start in Eindhoven en wel op het terrein van de Technische Universiteit. Want hier op deze plek ligt een deel van het nucleaire probleem en dus ook een deel van de oplossing. Een historische anekdote kan dat duidelijk maken.
Het was nog in de tijd dat de Universiteit door het leven ging als Technische Hogeschool Eindhoven. Iets verderop dan waar we nu zijn stond en staat nog steeds een langgerekt laag betonnen gebouw. Op mij maakte het altijd de indruk een replica te zijn van een commandocomplex uit de voormalige Atlantikwall, of een illegale Noord-Koreaanse opwerkingsfabriek van Atoomafval. Maar nee, daar bleken de mensa en enige gezelligheidsruimtes voor studenten gehuisvest te zijn. En op een nacht, het was koud, het regende en waaide, sloop in het duister een eenzame figuur naderbij. In zijn ene hand hield hij een emmertje met verf en in de andere een grote kwast. En vlak bij de grauwe muur aangekomen, keek hij behoedzaam om zich heen - want overal loerde gevaar- en kalkte in forse halen een lange leuze op het beton: 'Gelukkige slaven zijn de grootste vijanden van de vrijheid'.
Want hij wist het absoluut zeker; achter deze bunker en op het terrein van de TH lag het geheimzinnige en dreigende land van het Bètavolk, de techneuten, de natuurwetenschappers, die in dienst waren van het militair-industrieel complex, het oncontroleerbare machtsbastion van de grote ondernemers met Philips voorop, de bankiers, de militaristen en megalomane corrupte politici. Daar verderop sloofde en slaafde het Bètavolk om er de geheimen van de natuur te ontrafelen, te manipuleren en te construeren tot atomaire, biologische en chemische ABC wapens in het belang van hun opdrachtgevers. En ze kregen daarvoor geld, carrière en status en ze waren tevreden en gelukkig in de wetenschap ook nog eens de voorhoede en elite te zijn van een nieuwe episode in de geschiedenis van de mensheid: het atoomtijdperk. (...)

Slot
(…) En dan moet ik als afsluiting van het gesignaleerde probleem terugkeren waar ik begonnen ben, bij de Gelukkige Slaven in Eindhoven. Het is nacht, het regent, het waait en het is koud. Vanuit het duister sluipt een eenzame figuur naar een laag, langgerekt bunkerachtig gebouw. In zijn ene hand heeft hij een pot met verf, in de andere een grote kwast.
Aangekomen bij een lange grauwe muur kijkt hij eerst behoedzaam om zich heen, want overal loert het gevaar, en doopt zijn kwast in de verf. Op de muur ziet hij nog de bijna uitgewiste tekens van een oudere tekst, niet meer leesbaar, weggewist door de tijd, de wind , de regen en vooral de onverschilligheid. Met forse halen kalkt hij een nieuwe leuze op het beton: 'Ontwaakt Slaven, Ontwaakt!
'Hij pauzeert even en mept dan met een forse haal een naam onder de leus: Spartacus. Want hij weet zeker dat achter deze bunker en op het terrein van de TUE het land ligt van de gelukkige slaven, het Bètavolk, de techneuten, de natuurwetenschappers die zich laten gebruiken door de grote ondernemers, bankiers, militaristen en politici. Pas als de Gelukkige Slaven hun gouden ketenen afwerpen en samen met het volk opstaan, zal er een einde komen aan het atoomtijdperk dat met vernietiging begon en ook zo zal eindigen.

Hij wist het zeker. De ban moest worden gebroken en er moet een tijdperk komen waarin techniek en humaniteit een symbiose aangaan waarin de mens werkelijk mens kan zijn om zoals Friedrich Engels schreef: de ochtend aan arbeid te besteden, 's middags te gaan vissen en de avond aan cultuur te besteden. Hij geloofde het, nee wist het zeker: ontwaakt gelukkige slaven, ontwaakt en nog is de mensheid niet verloren.

Maar misschien is het beter om te besluiten met de wijze en relativerende woorden van een al lang vergeten socialistisch dichter, Adama van Scheltema:
Ach - werd de mens maar eindelijk wijs
En stoorde hij zich niet aan praatjes
Dan kwam hij - met wat vijgenblaadjes
Wel weer terug in het paradijs

Hierbij het gehele artikel in PDF.

Gelukkige slaven


top

Reactie Henk W

Dag Hannie,

Dubbel pech. Jullie hadden mij niet op tijd kunnen vinden voor de happening op 12 juni. Zou het wel gelukt zijn was het wegens vakantieafwezigheid toch niet doorgegaan. Jammer, ik was er graag bij geweest.
Nog even wat over de leuze: gelukkige slaven zijn de grootste vijanden van de vrijheid. Het lijkt mij dat daar meerdere personen aan gewerkt hebben; namelijk een die schildert, een die de verfemmer vasthoudt en zeker twee personen op de uitkijk (de klassenvijand slaapt nooit!!) en misschien nog een brein op de achtergrond. Een mogelijke schilderkandidaat zou Andre C geweest kunnen zijn. In zijn dagen als "studentenleider" is hij wel een 's nachts met verfpot en kwast op de terreinen van de toenmalige TH gesignaleerd. En wat denken jullie van Anthonie (te gek man) B? Met als sturende hand op de achtergrond Michel S? Hier ligt een vruchtbaar onderzoeksterrein voor de politiek/sociologische archeologie. Schandelijk en typisch Eindhovens is dat de leuze uit het stadsbeeld is weggepoetst. Goede oude Herbert Marcuse zal de schuldigen nog wel weten te straffen.
Hopelijk zonder enige vorm van tollerantie.

Vriendelijke groeten,
Henk W

top
Politieke Commune Huishouden De bewoners en ander volk kunst,muziek,sport,feesten,ontspannen en verder Annemarie het pand op zoek naar/presentielijst