Memoires van een kinsbergenactivist terug

15 juni
De periode hiervoor is misschien even belangrijk.

In de eerste dagen dat wij hier woonden was het verschrikkelijk druk. De derde dag waren er reeds 22 mensen om te eten, welk aantal de eerstvolgende maand niet zou wijzigen. Paul, Willemien, Adrie, Jan van A, Sjarlie, Jan V, Paulus (periodiek), Hannie, Annemarie, Piet, Biet, Henny, Piet de Meksikaan, e.a. konden voortdurend (of voor langere perioden) tot de vaste huisbewoners gerekend worden.
Toch was het alles bij elkaar wel gezellig. Enkele van de hoogtepunten waren de diskussies 's avonds over algemene dingen, politie, de E.S.M., introduktieweek, waardevrijheid, enz. Verder scheen de zon vaak en werd er goed gewerkt aan de kamers. De zitkamer was reeds na twee weken klaar. Toch was de drukte soms onverdraaglijk.
Een ander belangrijk gebeuren in deze periode was het werk van enkelen bij Philips. Dit was daarom zo belangrijk, omdat hierdoor bleek, dat om deze dingen te doen, het veel te druk was. De werkers werden niet werkelijk opgevangen en gestimuleerd. 's Avonds was het druk en lawaaierig. Dit alles gaf aanleiding tot enkele kleine konflikten, die spoedig opgelost konden worden.
Verder waren er ook af en toe diskussies over het probleem wie er nu allemaal moest betalen. De situatie was vaak zo, dat er ± 8 mensen voor 16 of nog meer mensen moesten betalen. Dit probleem was verder niet van al te grote betekenis.
Na 15 juli, toen de vakantiesfeer ongeveer een maand geduurd had, begon zich toch wel een ander probleem voor te doen. n.l. de niet - groeiende solidariteit tussen de bewoners, in zoverre, dat er enkele groepjes ontstonden, die onderling wel een grote solidariteit vertoonden, maar t.o.v. elkaar een steeds grotere kloof veroorzaakten. Enkele gebeurtenissen in deze periode die dit aantonen:
  • de marktaktie
  • de lusteloosheid t.o.v. het verder verbouwen van het huis
  • de lusteloosheid om elders te gaan werken
  • het ontbreken van diskussies met de hele groep, omdat deze spontaan zouden moeten ontstaan
  • het ontbreken van akties
  • het voortdurende lawaai, ook terwijl mensen sliepen.
De verklaring voor deze niet - toenemende solidariteit is de drukte. Het huis had meer weg van een jeugdherberg, een prethok, dan van een samenlevinkje, die elkaar iets beter wilde leren begrijpen, de "wereldsituatie" wilden bekijken en hiertegen, op welke manier dan ook, aktie voor wilden voeren.
Het is onjuist te stellen dat sympathieën en antipathieën toen reeds de "blokken" indeelden.
De sympathieën en antipathieën werden echter door de drukte geschapen en steeds versterkt
Een ander belangrijk punt in deze periode is dat de meeste van ons een snelle individuele ontwikkeling doormaakten. Wij werden door o.a. Popsentrum en overname van de S.V.B. geconfronteerd met mensen, die zich al langer op dit levenspad bevonden. Een snelle in(aan)passing was "noodzakelijk".
Dit is zo ongeveer de geschiedenis tot 1 augustus, toen bijna iedereen op vakantie ging. De voorafgaande periode was een periode van oppervlakkige kontakten tussen allemaal, maar wel snelle individuele ontwikkelingen en/of groepjesvorming. Aan het huis was verder nog niet zoveel gedaan en we konden terugzien op een aktie.

1 - 15 augustus
De meesten zijn weg. In hoeverre de vakanties van groot belang zijn geweest voor de solidariteit van de bewoners is niet na te gaan. De individuele ontwikkelingen gaan voort en deze staan nog minder dan vroeger in het kader van de solidariteit. Enkele gebeurtenissen in deze periode waren:
  • Het wegsturen van Henny en Piet de Meksikaan.
  • Grote toeloop vakantieslapers
Na de vakantie
Na de vakantie worden er weer wat aktiviteiten ontplooit. Er werd wat aan het huis gewerkt en we moesten ook nog de E.S.M. introduktieweek organiseren. De sfeer was echter niet geweldig.
Frans, Niek en jeroen gingen ± 4 keer naar Utrecht en ze namen deel aan al de diskussie over VHR, zomerkommissie, studentenoppositie in Eindhoven, etc..
Tijdens de introduktiedagen en erna zien we echter een duidelijke scheiding ontstaan. Aan de ene kant "de aktivisten", die zich toentertijd voornamelijk bezighielden met de ESM / SVB, Veninga, afdelingen, NSR seminars, ESM rapport, so loket (?), enz. en aan de andere kant ontstond een groep die zich bezig ging houden met "bezinning", agressiviteit (relaxed), kommunes, hasjiesj, enz.
De scheiding manifesteerde zich toen op het punt van wel of geen aktie voeren. Hiermee bedoel ik dat de ene groep de andere verweet, geen aktie te voeren. Dat bij deze scheiding ook andere zaken een rol speelden bleek uit de diskussie over het verblijf van Jan V., Sjarlie, Adrie en jan van A. De emotionele sfeer en het onbegrip toonden aan dat er andere voorstellingen bleken te bestaan. over kommunes, dat zich andere "mensbeelden" gevormd hadden. Solidariteit?
Maar ja, we sukkelden door. De verbouwing schoot niks op.
Een kwestie die de scheiding nog versterkte was dat een aantal mensen vaker in het Hemelrijken waren, terwijl anderen zich voornamelijk op TH en respektievelijke afdelingen bevonden. De "kwestie" Hemelrijken was een van de meest terugkerende agenda punten tijden de weinig voorkomende diskussies in ons huisje. Dit alles liep uit op 2 of 3 diskussies begin november. Voor ik deze diskussies behandel eerst nog iets over de "weekends". Tijdens de………………………..

En hier stopt het oorspronkelijke verslag van de eerste 5 maanden.
Is het van Peter V? Van Niek? Frans? We weten niet van wie deze memoires komen.
Het moet van een politiek actieve figuur en eerste bewoner zijn geweest.
top
Politieke Commune Huishouden De bewoners en ander volk kunst,muziek,sport,feesten,ontspannen en verder Annemarie het pand op zoek naar/presentielijst