Paul B en het IISG terug

Hoi Hannie,
Ik wil jullie die het allemaal georganiseerd hebben nog maar eens erg bedanken! Ik vond het een goeie ervaring om die letterlijk oude bekenden weer eens te zien en te spreken.
Inderdaad: soms herken je pas iemand als hij zich achter dat gezicht beweegt...:-) Jammer dat juist sommigen er niet waren. Ik vind het leuk nog regelmatig de site te bezoeken en nog wat te zien nadruppelen! Ik doe er even aan mee...
Overigens ben ik van mening dat.. meen ik me ook te herinneren dat Niek de leus op de hunkerbunker heeft geschilderd, misschien wel met Viram (Frans) samen. Ik zelf was daar in ieder geval niet direct bij.
Hoewel, geen raar idee inderdaad, Gijs, Andre en ik waren toen al een tijdje ervaren in het plakken en kalken. Dat begon in Eindhoven met de uitgave nieuwe stijl van het onvolprezen studentenblad SIC. (Waarbij weer Paul Panhuijzen, van de Free Community of the Global City of Peace and Pleasure, betrokken was, die ons de beginselen van de offset-opmaak leerde, hetgeen uiteindelijk leidde tot een carriere in de typografie van Gijs en mij, maar dat terzijde) Daarvoor hadden we een affiche met de kop van Ho Tsji Minh gedrukt en dat hebben we nogal rondgeplakt, tot in Amsterdam. Die eerste keer liepen we natuurlijk ook tegen de lamp. Een andere keer gingen we met een geleende auto plakken, hetgeen snel eindigde toen na een noodstop in de Tramstraat de plak uit de emmer verdwenen bleek en langs de voorruit van de auto droop. Later werd er een meer verfijnde techniek ontwikkeld.
Andre (bijnaam de leijder, omdat hij in het Eindhovens Dagblad "studentenleider" was genoemd) had zelfs een plakjas. Dat was een donkergroene lange jagersjas, wijdvallend, zodat daaronder een emmer of plastic zak met plaksel, een rol affiches en een kwast konden hangen.
Door het intensieve gebruik kon de jas zonder kapstok geparkeerd worden, hij bleef vanzelf rechtop staan (gaat het verhaal).

Ook een aardige invalshoek is dat aantal verschillende sientjes, van politieke hardcore, serieuzige studenten tot hippies, zwervers en kunstenaars, maar ook weer dwarsverbindingen en kruisbestuivingen (soms letterlijk) tussen die categorieen.

Met anekdotes en beschrijvingen van de eindhovense underground netwerkrelaties uit die jaren, kan denk ik zo gemakkelijk een boekwerk wat zeg ik een paar CD's worden gevuld. Hoe zit het daar eigenlijk mee?
gegroet!
Paul
Aan de heer Alex Geelhoed.
Bijna een jaar geleden heeft een groep ex-bewoners van een "politieke commune" in Eindhoven, besloten een reŁnie te organiseren i.v.m. het feit dat de commune 35 jaar geleden is gestart op 15 juni 1969 te Eindhoven.
Vooruitlopend op deze reŁnie zijn we een half jaar geleden gestart met een website, die langzaamaan uitgroeide tot een nostalgisch en historisch document, zeker voor de mensen uit die tijd. (Rondom de studentenbeweging, TH Eindhoven)
Het is lang niet volledig maar het zou een aardig begin kunnen zijn van een onderzoek naar de vele bewegingen en rode lijnen die daar door die ex commune heenlopen.
In Amsterdam had je de Provo beweging en het Maagdenhuis.
Bij ons de bezetting van het kantongerecht voor een eigen jongerencentrum, democratisering van de TH, de Rode Jeugd, de opsplitsing van de studentenbeweging door de komst van de SP, Ken ML. Vanuit ons huis moest het allemaal gebeuren.
Maar het werd minder politiek dan we hadden gehoopt, het werd ook veel muziek en flower power.
Wat ik u wilde vragen.
Wanneer ben je geschikt genoeg voor jullie archief. Ik ga in september stoppen met deze website.
Het feest is inmiddels geweest en de discussies gaan gewoon door. Ook via de website. Zo speelt nu de vraag wie de tekst "Gelukkige Slaven zijn de grootste vijanden van de vrijheid" op de betonnen studentenbunker (mensa) heeft geschilderd.
En we vonden een tekst over de betekenis van die leus "gelukkige slaven" van Henk Wubben. Het gaat maar door.
Zijn er geen studenten (stagiaires) die een onderwerp voor een afstudeerproject zoeken. Ik wil daar graag aan meewerken. Heb veel historisch materiaal (stencils en een boekje van de door ons gemaakte tentoonstelling : het kapitaal) en inmiddels een groot netwerk uit die tijd.
Kan ik een afspraak met u maken om te bekijken of dit materiaal geschikt is. En /of hoe het bewerkt zou moeten worden om geschikt te maken voor jullie archief.
Zie ook onze website: www.kinsbergen35.nl waar een weergave op staat van die geschiedenis. Ik hoop van u te horen als u weer beter bent
Vriendelijke groet
Hannie
Ha Hannie,
Leuk dat je op een idee bent gekomen door mijn terloopse opmerking! Het IISG heeft inderdaad veel in archief over de politieke en sociaal culturele landschappen van Nederland. Ook online, zo ontdekte ik onlangs toevallig dat een aantal archiefstukken van mijn eigen vader er zelfs staan (hij was landelijke secretaris, gemeenteraadslid en provinciale staten-lid voor de PSP). Ik denk dat ons verhaal over de "beweging" in Eindhoven in de jaren 60-70 zeker een plaats verdient.
Steden als Nijmegen, Amsterdam e.d. zijn meestal veel beter vertegenwoordigd in dit soort centrale archieven. Ook al omdat in universiteitssteden met sociale wetenschappen vaker onderzoek is gedaan. Ik weet nog dat ik vroeger wat chauvinistisch verontwaardigd was dat in de Amsterdams georiŽnteerde landelijke media werd gedaan of de Maagdenhuisbezetting zo baanbrekend was, alsof de de echt eerste bezetting, de Academie voor IndustriŽle Vormgeving in EINDHOVEN en daarna de Karl Marx universiteit in TILBURG niet eerder waren! En wij hadden ook contact met Dutschke en Cohn Bendit...! :-)
Als er iets van komt (uitdieping, onderzoek etc) wil ik zeker meewerken aan een verdere uitwerking, voor zover dat past binnen mijn mogelijkheden. Niet als hoofdprioriteit,( ik heb genoeg om handen...), maar zoals ik dit nu beleef, vind ik het gewoon best leuk om er zo nu en dan mee bezig te zijn. En niet uit nostalgische zwelging, want inderdaad, je leeft nu!
Wat die CD rom betreft, je kan aan verschillende opzetten denken. Ten eerste kan je de gehele website er 1:1 op zetten, zodat je dezelfde functionaliteit houdt met die links etc.
Een wat saaiere manier is misschien om alle losse documenten, plaatjes, links en bestanden apart als bestand er op te zetten, zonder programmatische samenhang dus. Dan kan je daar gewoon met de Verkenner oid doorheen browsen. Een nieuwe opzet zou veel meer werk vragen, bijvoorbeeld als je een zelfafspelende show wilt produceren. Hoe dan ook ik hou me aanbevolen voor een exemplaar, maar daarover zal je tzt wel een mailing sturen aan iedereen dan.
Goed dat Henk en Peter zijn getraceerd. Doe ze de groeten van mij, (misschien willen ze niet zoveel contact met het verleden, dat moet je altijd respecteren.)
En nogmaals bedankt voor je inzet en werk! Maar ik denk dat je er zelf toch ook best lol aan beleeft!
groetjes
Paul

Brief Paul B
top
Politieke Commune Huishouden De bewoners en ander volk kunst,muziek,sport,feesten,ontspannen en verder Annemarie het pand op zoek naar/presentielijst