Gedicht Fred L terug

Idealen

Jong waren we. De wereld stond op springen:
't Klonk: "sterft gij oude vormen en gedachten",
De torenwachter riep met al zijn krachten
door duistere nacht: "Ik zie de dag opdringen!"

De brave burgers hoorden dit, en lachten:
"Wat maken zij zich druk om dwaze dingen.
Straks zullen zij een ander liedje zingen,
zowaar wij leven, daar kan men op wachten".

Zovele jaren zijn sindsdien verstreken,
wij volgden spoedig onze eigen wegen
die wazig naar de horizont vergleden
verborgen achter nevelen en regen.

We hebben de voorspelling vergeleken
al toetsende, met wat we werkelijk deden.

Fred Lambert draagt gedicht voor
top
Politieke Commune Huishouden De bewoners en ander volk kunst,muziek,sport,feesten,ontspannen en verder Annemarie het pand op zoek naar/presentielijst