Jan B terug

Wat een werk hebben jullie hieraan gehad! Zeker weten dat menigeen zich net als ik meermaals met plezier en weemoed heeft laten terugvoeren naar dat opwindende verleden in het Eindhovense. Dank daarvoor.

Verder wil ik nog een van de vraagtekentjes oplossen. Op de laatste van de nu toegevoegde foto's (met 2 x KEN ML?) vind je v.l.n.r. Jan B (mijn persoon), Frans S en Ge van B.
Ik trok als natuurkunde-student veel op met Jan V, Joop D, Ad M e.a.in de toen rebelse studievereniging J.D. van der Waals, was actief in het Chili comite en Vietnam comite, was een tijd land vertegenwoordiger van de ESM (Eindhovense Studenten Maatschappij) in het LOG (Landelijk Overleg Grondraden) en heb steeds als sympathisant tegen de MLS en KEN aangehangen. Daar heb ik o.a. Poul B en Ge van B leren kennen. Heel wat keren staan colporteren met De Tribune. Lid worden was steeds net een stapje te ver. Wel was ik voorzitter van de PE (Progressieve Eenheidspartij) tijdens de eerste hogeschoolraadverkiezingen.
Vanaf mijn tweede jaar (1969-1971) woonde ik met Jan V op de Tongelresestraat, in het pand naast o.a. Loek B, Peter van de B en Jan W. In 1971 ben ik getrouwd met Hanneke R en gaan wonen op de Cliostraat. Niek V heeft onze trouwkaarten gezeefdrukt. Joop D en Like hebben nog een half jaar bij ons op de flat gewoond. In '71 tijdens mijn afstuderen begon ik met lesgeven. Ik heb dat na mijn afstuderen in 1973 nog een jaar gedaan. In 1972 verhuisden we van Eindhoven naar Breugel en in 1974 naar Schoorl, om in Petten mijn promotieonderzoek te gaan doen.

Zie zo, weer een stukje geschiedschrijving voor de archieven.

Jan B

top
Politieke Commune Huishouden De bewoners en ander volk kunst,muziek,sport,feesten,ontspannen en verder Annemarie het pand op zoek naar/presentielijst