Acties terug

Als je niet voor was, was je tegen.
En dat liet je ook merken. De actiebereidheid was hoog.
We hebben heel wat geprotesteerd en gedemonstreerd:
tegen de Navo
tegen de Vietnam oorlog
tegen kernwapens
tegen de multinationals
tegen het kapitalisme

Demonstratie tegen de Nato
top

voor een eigen jongerencentrum

Kantongerecht omgedoopt tot ludiek centrum
top

Voor een eigen jongerencentrum
top

voor democratisering van het onderwijs
voor een maatschappijkritisch onderwijs

Cyclus Marxisme
TH vergadering
top

voor Proloog, onze eigen Eindhovense maatschappijkritische theatergroep.

Demonstratie voor Proloog
top

() In de jaren zeventig maakte de Eindhovense groep Proloog furore met politiek toneel. Voortgekomen uit het artistieke toneel had Proloog zich ontwikkeld tot een gezelschap dat op scholen en in vormingscentra toneelstukken opvoerde over de uitbuiting van arbeiders in fabrieken, de kolonelsregimes in Latijns Amerika, het apartheidsregime en de toen nog fascistische landen Spanje en Portugal. Proloog trok volle zalen. Tot ze de subsidie in wilde trekken.

top
Politieke Commune Huishouden De bewoners en ander volk kunst,muziek,sport,feesten,ontspannen en verder Annemarie het pand op zoek naar/presentielijst